PROTOCOLUL 3 AL CONVENŢIEI CADRU EUROPENE

PROTOCOLUL 3 AL CONVENŢIEI CADRU EUROPENE
Sau o Europă constituită din teritorii transfrontaliere. O Europă cu state fără autoritate.

Protocolul nr 3 depăşeşte o colaborare banală între vecini : pregăteşte terenul pentru Grupări euroregionale de cooperare (GEC) dotate cu personalitate juridică (art.1 şi 2), adică posedând “capacitatea juridică cea ma larg recunoscută pentru persoanele morale de legislaţia naţională a statului de care aparţine“.
Acest Protocol nr 3 pregăteşte terenul pentru disoluţia progresivă a statelor naţionale ceea ce caută UE.
Orizonturi şi dezbateri a scris, în numărul 2 din 17.01.11, de Grupări europene de cooperare teritorială (GECT) care, ca şi GEC ale Consiliului Europei, vizează crearea unui nivel politic nou care transcede frontierele naţionale, ceea ce privează de puterea lor autorităţile alese.
În clar, este vorba de noi structuri juridice ai căror membri pot fi, de exemplu comune şi cantoane elveţiene, comune şi landuri germane, comune şi departamente franceze, dar şi ţări ca Elveţia, Germania şi Franţa.
În locul comunelor şi cantoanelor, autorităţile executive pot fi de asemenea membri… Ele se vor putea regrupa în mari regiuni înafara frontierelor, fără să poată fi împiedicate de cetăţenii ei.
Ceea ce este nou, este că dintr-o singură lovitură colectivităţi transfrontaliere sunt abilitate să «încheie contracte, să recruteze personal, să achiziţioneze bunuri mobiliare şi imobiliare, şi să se pezinte în justiţie« .
Aceste mari regiuni supranaţionale vor putea să încheie acorduri, să vândă terenuri, fără să consulte populaţia.
“GEC are dreptul de avea propriul buget şi de a-l administra“. În alţi termeni, aceste GEC vor putea cheltui bani şi vor putea face datorii. Membrii ei, de exemplu comunele, vor trebui să pună la dispoziţia GEC banii contribuabililor, dar nu vor putea spune nimic despre modul în care sunt întrebuinţaţi…
Şi comunele vor trebui să fie garante pentru datoriile GEC. “GEC – sau dacă lichidităţile sale sunt insuficiente, cu membrii ei luaţi împreună – este responsabil de actele sale vis-a-vis faţă de terţi, inclusiv datoriile, de orice natură ar fi, chiar dacă aceste acte nu au legătură cu sarcilile ei“.
Aungem deci, la ABOLIREA DEMOCRAŢIEI DIRECTE
În Elveţia cetăţenii decid, în cantoane şi comune, drepturile asociaţiilor de drept public pe care le creează pentru rezolvarea unor activităţi comune. În comune, utilizarea fondurilor este decisă de adunarea comunală…
Este inadmisibil ca un canton sau o comuneă să adere la o structură juridică supranaţională în care deciziile sunt luate de membrii executivului.
Nici-o decizie nu trebuie să se ia fără consultarea populaţiei.
Zece state au semnat Convenţia. România nu a semnat. Are oare legătură cu acest protocol graba cu care guvernarea doreşte reâmpărţirea adiminstrativ-teritorială a ţării ? Are oare legătură cu această Convenţie graba cu care USL a venit cu un proiect de împărţire regională ?

Semnatarii Convenţiei (zece state, printre care Gemania şi Franţa) : http://conventions.coe.int/Treaty/Co…06/2011&CL=ENG
Textul convenţiei: http://conventions.coe.int/Treaty/EN…s/Html/206.htm

%d blogeri au apreciat: