De ce minţiţi, dle Ponta?

Premierul Victor Ponta continuă să dezinformeze în legătură cu deja celebrul Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), precizând ieri că a decis să oprească în totalitate acest program, anulând finanțarea lucrărilor incluse în acest program atât pentru acest an, cât și pentru perioada viitoare.
În realitate Ungureanu a fost cel care a făcut aceste anulări: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 279, din 26 aprilie 2012.

Art. 1. –
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu mai pot fi incheiate contracte cu executantii de lucrari, prestatorii de servicii si furnizorii finantate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile contractelor de servicii de dirigentie de santier/consultanta aferente contractelor de lucrari incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nici celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2. –
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Mediului si Padurilor sunt obligate sa se incadreze in limitele aprobate prin legile bugetare anuale in privinta proiectelor prioritare finantate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare
(2) Beneficiarii pot primi si inregistra facturi aferente situatiilor de lucrari executate si receptionate, serviciilor prestate si receptionate, precum si bunurilor livrate si receptionate, iar plata aferenta acestora va fi efectuata potrivit prevederilor contractuale initiale.

Art. 3. –
(1) Programul national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta
(2) Valoarea totala actualizata a fiecarui proiect din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii nu poate depasi valoarea creditelor bugetare prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului, Cristian Petrescu
Ministrul mediului si padurilor, Attila Korodi
p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Ministrul administratiei si internelor, Gabriel Berca
Bucuresti, 24 aprilie 2012.
Nr. 14.
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_28612/OUG-nr-14-2012-reglementarea-unor-masuri-financiare-cu-privire-la-Programul-national-de-dezvoltare-a-infrastructurii.html

Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou… Dacă ne fură cineva guvernul?!

%d blogeri au apreciat: